Oznámení o době a místě konání voleb do PSP ČR

Datum vyvěšení: 

10. 10. 2013

Starosta obce Malé Přítočno podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:

  1. Volba do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:
    v pátek dne 25. října 2013 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
    a v sobotu dne 26. října 2013 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
  2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost OÚ Malé Přítočno, Kladenská 10, Malé Přítočno.
  3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
  4. Každému voliči budou dodány 1 den přede dnem voleb hlasovací lístky (lhůta zkrácena dle §55 zákona).
  5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

V Malém Přítočně dne 10. 10. 2013.

Jiří Janoušek, starosta