Pozvánka - zasedání zastupitelstva 19.12.2013

Datum vyvěšení: 

9. 12. 2013

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Malé Přítočno, které se koná ve čtvrtek dne 19. 12. 2013 od 18:00 hod. v budově Obecního úřadu Malé Přítočno.

Program:

  1. Kontrola usnesení
  2. Schválení zpráv finančního a revizního výboru
  3. Schválení rozpočtové změny č. 2/2013
  4. Schválení rozpočtu obce na rok 2014
  5. Schválení zařazení obce do územní působnosti MAS Přemyslovské Střední Čechy
  6. Akce plánované na rok 2014, zhodnocení roku 2013
  7. Různé, diskuze

Jiří Janoušek, starosta obce