Pozvánka - zasedání zastupitelstva 30.1.2014

Datum vyvěšení: 

22. 1. 2014

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Malé Přítočno, které se koná ve čtvrtek dne 30. 1. 2014 od 18:00 hod. v budově Obecního úřadu Malé Přítočno.

Program:

  1. Kontrola usnesení
  2. Nařízení vlády, kterým se mění č. 37/2003 Sb. – odměny zastupitelů 2014
  3. Obecně závazná vyhláška o pohybu psů - návrh
  4. Používání pyrotechniky – problematika
  5. Plánované práce – jaro 2014
  6. Různé, diskuze

Jiří Janoušek, starosta obce