Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Datum vyvěšení: 

7. 5. 2014

Starosta obce Malé Přítočno podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje:

  1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
    • v pátek dne 23. května 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
    • v sobotu dne 24. května 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
  2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost na adrese: Kladenská 10, Malé Přítočno (Obecní úřad).
  3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu.
  4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

V Malém Přítočně dne 7. 5. 2014.

Jiří Janoušek
starosta obce