Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Datum vyvěšení: 

25. 8. 2014

V souladu s ustanovením § 15 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuji volební strany, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Zastupitelstva obce Malé Přítočno, konané ve dnech 10. a 11. října 2014, o počtu a sídle volebních okrsků.

Počet okrsků: 1

Sídlo volebního okrsku č. 1: Kladenská 10, Malé Přítočno (budova obecního úřadu)

V Malém Přítočně dne 25.8.2014.

Jiří Janoušek
starosta obce

Konají-li se volby do zastupitelstev obcí společně v tytéž dny s volbami do Senátu Parlamentu České republiky, plní podle ustanovení § 70 zákona o volbách do zastupitelstev obcí okrskové volební komise zřízené podle tohoto zákona úkoly okrskových volebních komisí i pro volby do Senátu. Při konání společných voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu se okrskové volební komise vytvářejí pouze podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí.