Pozvánka - zasedání zastupitelstva 8.10.2014

Datum vyvěšení: 

30. 9. 2014

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Malé Přítočno, které se koná ve středu dne 8. 10. 2014 od 18:00 hod. v budově Obecního úřadu Malé Přítočno.

Program:

  1. Kontrola usnesení
  2. Schválení dvou darovacích smluv s Mikroregionem ÚLP
  3. Schválení nařízení obce o cenách za pronájem hrobových míst
  4. Schválení záměru odprodeje části pozemku 44/3
  5. Informace o územním plánu
  6. Různé, diskuze

Jiří Janoušek, starosta obce