Pozvánka - ustavující zasedání obecního zastupitelstva 4.11.2014

Datum vyvěšení: 

27. 10. 2014

Pozvánka na ustavující zasedání obecního zastupitelstva obce Malé Přítočno, které se koná v úterý dne 4.11.2014 od 18:00 hod v budově obecního úřadu Malé Přítočno.

Program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Volba starosty a místostarosty
  a) určení počtu místostarostů
  b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
  c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
  d) volba starosty
  e) volba místostarosty
 4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  b) volba předsedy finančního výboru
  c) volba předsedy kontrolního výboru
  d) volba členů finančního výboru
  e) volba členů kontrolního výboru
 5. Volba zastupitele pro jednání o ÚP
 6. Zřízení komisí
  a) volba předsedy Silniční komise
  b) volba předsedy Komise pro rozvoj obce a veřejný pořádek
  c) volba předsedy Kulturně-sportovní komise
 7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
 8. Diskuse - různé

Jiří Janoušek, starosta obce