Pozvánka - zasedání obecního zastupitelstva 22.12.2014

Datum vyvěšení: 

11. 12. 2014

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Malé Přítočno, které se koná v pondělí dne 22.12.2014 od 18:00 hod. v budově Obecního úřadu Malé Přítočno.

Program:

  1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení
  4. Informace o autobusové dopravě v obci od zástupce ČSAD Kladno
  5. Schválení rozpočtové změny č. 1/2014
  6. Schválení rozpočtu obce na rok 2015
  7. Schválení rozpočtového výhledu na roky 2015-2018
  8. Plánované akce na rok 2015
  9. Diskuse - různé

Luboš Košák, starosta obce