Oznámení občanům - přerušení provozu MHD a další

Datum vyvěšení: 

11. 3. 2015

V termínu od 16. 3. 2015 do 31. 5. 2015 z důvodu budování splaškové kanalizace v obci Velké Přítočno bude ukončena linka MHD číslo 14 ve Velkém Přítočně. Obec Malé Přítočno bude bez obsluhy. Nebude zajištěna obslužnost linkami 14 a linkami A 27 a A 31.

Zároveň chceme upozornit občany na podvodné obchodníky s pozemky, kteří se pohybují v těchto lokalitách: Malé Přítočno, Velké Přítočno.

Zákaz parkování na zelených pruzích.

Neukládat větve do kontejneru, ale na určené místo u sběrného dvora.

Košák Luboš
starosta obce