Pozvánka - zasedání obecního zastupitelstva 23.4.2015

Datum vyvěšení: 

15. 4. 2015

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Malé Přítočno, které se koná ve čtvrtek dne 23.4.2015 od 18:00 hod v budově Obecního úřadu Malé Přítočno.

Program: 

  1. Kontrola usnesení
  2. Informace o územnímu plánu
  3. Informace k podané žádosti na dotaci na rekonstrukci chodníků v ul. V. Moravce a U Hrnčírny 
  4. Informace o pěšině do Velkého Přítočna – zpevnění povrchu a elektrifikace
  5. Odsouhlasení smlouvy o spádovosti obcí pro potřebu umístění dětí do MŠ s obcí Velké Přítočno
  6. Různé, diskuze

Luboš Košák, starosta obce