Známky na svoz odpadu nutno umístit na popelnice

Datum vyvěšení: 

22. 4. 2015

Oznamujeme občanům, kteří mají známky na svoz odpadu umístěné za oknem, že dle rozhodnutí firmy AVE je nutné přemístit je přímo na popelnice. V opačném případě jim popelnice při dalším svozu nebude vyvezena.

Popelnice, které nebyly vyvezeny 20. 4. 20105, budou vyvezeny v následujícím svozu, což je 27. 4. 2015.

Za obec Luboš Košák, starosta