Pozvánka - zasedání obecního zastupitelstva 18.6.2015

Datum vyvěšení: 

9. 6. 2015

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Malé Přítočno, které se koná ve čtvrtek dne 18. 6. 2015 od 18:00 hod v budově obecního úřadu Malé Přítočno.

Program:

  1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení
  4. Účetní uzávěrka 2014
  5. Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014 pro obec Malé Přítočno
  6. Smlouva – služebnost stezky a věcného břemena pro umístění chodníku
  7. Zpracování projektové dokumentace na stezku a následná realizace
  8. Různé, diskuze

Luboš Košák, starosta obce