Pozvánka - zasedání obecního zastupitelstva 15.7.2015

Datum vyvěšení: 

9. 7. 2015

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Malé Přítočno, které se koná ve středu dne 15. 7. 2015 od 18:00 hod v budově Obecního úřadu Malé Přítočno.

Program:

  1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení
  4. Smlouva – služebnost stezky a věcného břemena pro umístění chodníku – změna smluvních podmínek
  5. Různé, diskuze

Luboš Košák, starosta obce