Pozvánka - zasedání obecního zastupitelstva 15.10.2015

Datum vyvěšení: 

7. 10. 2015

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Malé Přítočno, které se koná ve čtvrtek dne 15. 10. 2015 od 18:00 hod. v budově Obecního úřadu Malé Přítočno.

Program: 

  1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení
  4. Rozpočtové opatření
  5. Informace o svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu
  6. Informace o vybudování stezky pro pěší do Velkého Přítočna
  7. Dar pro hospic sv. Hedviky
  8. Různé, diskuze

Luboš Košák, starosta obce