Pozvánka - zasedání obecního zastupitelstva 7.12.2015

Datum vyvěšení: 

30. 11. 2015

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Malé Přítočno, které se koná v pondělí dne 7. 12. 2015 od 18:00 hod. v budově Obecního úřadu Malé Přítočno.

Program:

  1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení
  4. III. rozpočtové opatření
  5. Návrh rozpočtu na rok 2016
  6. Stanovení inventurní komise
  7. Informace o vybudování stezky pro pěší do Velkého Přítočna
  8. Informace o stavu územního plánu
  9. Různé, diskuze

Luboš Košák, starosta obce