Svoz směsného komunálního odpadu na konci roku

Datum vyvěšení: 

10. 12. 2015

Letošní rok končí 53. týdnem, tudíž nastane problém s pravidelným čtrnáctidenním svozem směsného komunálního odpadu. Těm, kteří mají svoz v sudém týdnu, by byl proveden svoz až po třech týdnech. Proto v 53. týdnu proběhne svoz všech popelnic (týdenní i čtrnáctidenní svoz).