Pozvánka - zasedání obecního zastupitelstva 30.12.2015

Datum vyvěšení: 

23. 12. 2015

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Malé Přítočno, které se koná ve středu dne 30. 12. 2015 od 18:00 hod. v budově obecního úřadu Malé Přítočno.

Program:

  1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení
  4. IV. rozpočtové opatření
  5. Různé, diskuze

Luboš Košák, starosta obce