Pozvánka - zasedání obecního zastupitelstva 16.2.2015

Datum vyvěšení: 

8. 2. 2016

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Malé Přítočno, které se koná v úterý dne 16. 2. 2016 od 18:00 hod. v budově Obecního úřadu Malé Přítočno.

Program:

  1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení 
  4. I. rozpočtové opatření
  5. Schválení žádosti o dotaci na rekonstrukci chodníků ul. V. Moravce
  6. Různé, diskuze

Luboš Košák, starosta obce