Pozvánka - zasedání obecního zastupitelstva 28.4.2016

Datum vyvěšení: 

21. 4. 2016

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Malé Přítočno, které se koná ve čtvrtek dne 28. 04. 2016 od 18:00 hod. v budově Obecního úřadu Malé Přítočno.

Program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení
 4. Návrh usnesení na vydání ÚP a jeho schválení
 5. Schválení rozpočtového opatření II a III
 6. Stavba chodníku před č.p. 11
 7. Schválení rekonstrukce chodníku mezi Malým Přítočnem a Velkým Přítočnem
 8. Dokončení oprav č.p. 70 – hřbitov (vstupní dveře a sběrná jímka na dešťovou vodu)
 9. Schválení nájemní smlouvy “ŇAM ŇAM“
 10. Schválení stanov Mikroregionu údolí Lidického potoka
 11. Různé, diskuze

Luboš Košák, starosta obce