Pozvánka - zasedání obecního zastupitelstva 16.6.2016

Datum vyvěšení: 

7. 6. 2016

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Malé Přítočno, které se koná ve čtvrtek dne 16. 06. 2016 od 18:00 hod. v budově Obecního úřadu Malé Přítočno.

Program:

  1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení
  4. Schválení zprávy nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2015 pro obec Malé Přítočno
  5. Různé, diskuze

Luboš Košák, starosta obce