Pozvánka - zasedání obecního zastupitelstva 13.10.2016

Datum vyvěšení: 

3. 10. 2016

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Malé Přítočno, které se koná ve čtvrtek dne 13. 10. 2016 od 18:00 hod. v budově Obecního úřadu Malé Přítočno.

Program:

  1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení
  4. IV. a V. rozpočtové opatření
  5. Projednání napojení obce na dálnici D6 v souvislosti s realizací projektu "I/61 propojení D6, D7, I. etapa"
  6. Různé, diskuze

Luboš Košák, starosta obce