Oznámení o době a místě konání voleb

Datum vyvěšení: 

6. 10. 2016

Starosta obce Malé Přítočno podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje:

  1. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají:
    • v pátek dne 7. října 2016 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
    • v sobotu dne 8. října 2016 od 8,00 hodin do 14,00 hodin
  2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v prostorách Obecního úřadu v Malém Přítočně, Kladenská 10, Malé Přítočno 273 51 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Malé Přítočno.
  3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
  4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
  5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

V Malém Přítočně dne 19. 9. 2016.

Luboš Košák, starosta

PřílohaVelikost
Informace o vadách na hlasovacích lístcích (formát .pdf)326.2 KB