Pozvánka - zasedání obecního zastupitelstva 15.12.2016

Datum vyvěšení: 

30. 11. 2016

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Malé Přítočno, které se koná ve čtvrtek dne 15. 12. 2016 od 18:00 hod. v budově obecního úřadu Malé Přítočno.

Program:

  1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení
  4. VIII. rozpočtové opatření
  5. Pověření pana starosty pro schválení IX.RO
  6. Návrh rozpočtu na rok 2017
  7. Různé, diskuze

Luboš Košák, starosta obce