Pozvánka - zasedání obecního zastupitelstva 16.3.2017

Datum vyvěšení: 

9. 3. 2017

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Malé Přítočno, které se koná ve čtvrtek dne 16. 03. 2017 od 18:00 hod. v budově Obecního úřadu Malé Přítočno.

Program:

  1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení
  4. I. rozpočtové opatření
  5. Různé, diskuze

Luboš Košák, starosta obce