Pozvánka - zasedání obecního zastupitelstva 22.6.2017

Datum vyvěšení: 

15. 6. 2017

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Malé Přítočno, které se koná ve čtvrtek dne 22. 06. 2017 od 18:00 hod. v budově Obecního úřadu Malé Přítočno.

Program:

  1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení
  4. Schválení zprávy nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2016 pro obec Malé Přítočno
  5. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2016
  6. Rozpočtové opatření II., III. a IV.
  7. Různé, diskuze

Luboš Košák, starosta obce