Oznámení o době a místě konání voleb

Datum vyvěšení: 

5. 10. 2017

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Starosta obce Malé Přítočno podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), 

oznamuje

  1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
    • v pátek 20. října 2017 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
    • v sobotu 21. října 2017 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
  2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost na Obecním úřadě v Malém Přítočně, Kladenská 10.
  3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
  4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
  5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak značené hlasovací lístky jiné.

V Malém Přítočně dne 29.9.2017.

Luboš Košák
starosta