Pozvánka - zasedání obecního zastupitelstva 12.10.2017

Datum vyvěšení: 

5. 10. 2017

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Malé Přítočno, které se koná ve čtvrtek dne 12. 10. 2017 od 18:00 hod. v budově Obecního úřadu Malé Přítočno.

Program:

  1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení
  4. Rozpočtová změna V.
  5. Rozpočtový střednědobý výhled 2019-2021
  6. Projednání veřejnoprávní smlouvy se statutárním městem Kladnem
  7. Různé, diskuze

Luboš Košák, starosta obce