Podněty k územní studii krajiny ORP Kladno

Datum vyvěšení: 

15. 11. 2017

Na adrese

http://usk-kladensko.mapovyportal.cz

se nachází web, kam mohou občané posílat podněty, které budou využité při zpracování územní studie krajiny ORP Kladno.