Pozvánka - zasedání obecního zastupitelstva 14.12.2017

Datum vyvěšení: 

7. 12. 2017

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Malé Přítočno, které se koná ve čtvrtek dne 14. 12. 2017 od 18:00 hod. v budově Obecního úřadu Malé Přítočno.

Program:

  1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení
  4. VII. a VIII. rozpočtové opatření
  5. Pověření pana starosty pro schválení IX. rozpočtového opatření
  6. Návrh rozpočtu na rok 2018
  7. Schválení návrhu odměn zastupitelů
  8. Zpráva finančního a kontrolního výboru
  9. Různé, diskuze

Luboš Košák, starosta obce