Pozvánka - ustavující zasedání obecního zastupitelstva 31.10.2018

Datum vyvěšení: 

22. 10. 2018

Pozvánka na ustavující schůzi zasedání obecního zastupitelstva obce Malé Přítočno, které se koná ve středu dne 31. 10. 2018 od 18:00 hod. v budově Obecního úřadu Malé Přítočno.

Program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Volba starosty a místostarosty
  1. určení počtu místostarostů
  2. určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
  3. určení způsobu volby starosty a místostarosty
  4. volba starosty
  5. volba místostarosty
 4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  1. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  2. volba předsedy finančního výboru
  3. volba předsedy kontrolního výboru
  4. volba členů finančního výboru
  5. volba členů kontrolního výboru
 5. Volba zastupitele pro jednání o ÚP
 6. Zřízení komisí
  1. volba předsedy Silniční komise
  2. volba předsedy Komise pro rozvoj obce a veřejný pořádek
  3. volba předsedy kulturně-sportovní komise
 7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
 8. Diskuse - různé

Luboš Košák, starosta obce