Pozvánka - zasedání obecního zastupitelstva 19.12.2018

Datum vyvěšení: 

5. 12. 2018

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Malé Přítočno, které se koná ve středu dne 19. 12. 2018 od 18:00 hod. v budově Obecního úřadu Malé Přítočno.

Program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení
 4. VII., VIII. a IX. rozpočtové opatření
 5. Pověření pana starosty pro schválení X. rozpočtového opatření
 6. Schválení odměn zastupitelů od 1. 1. 2019
 7. Návrh rozpočtu na rok 2019
 8. Zpráva finančního a kontrolního výboru
 9. Informace o vybudování osvětlení přechodů
 10. Souhlas zastupitelstva s poskytováním právních služeb obci JUDr. Miroslavem Jirákem
 11. Různé, diskuze

Kamil Kříž, starosta obce