Pozvánka - zasedání obecního zastupitelstva 27.2.2019

Datum vyvěšení: 

15. 2. 2019

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Malé Přítočno, které se koná ve středu dne 27. 2. 2019 od 18:00 hod. v budově Obecního úřadu Malé Přítočno.

Program:

  1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení
  4. I. rozpočtové opatření
  5. Smlouva o zřízení věcného břemene, firma Meritum
  6. Schválení otevření řízení o změně územního plánu č. 1 na žádost ŘSD 
  7. Vyhláška o odpadech
  8. Různé, diskuze

Kamil Kříž, starosta obce