Pozvánka - zasedání obecního zastupitelstva 19.6.2019

Datum vyvěšení: 

10. 6. 2019

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Malé Přítočno, které se koná ve středu dne 19. 6. 2019 od 18:00 hod. v budově Obecního úřadu Malé Přítočno.

Program: 

  1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení
  4. Schválení zprávy nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2018 pro obec Malé Přítočno
  5. Schválení Návrhu závěrečného účtu za rok 2018
  6. Schválení účetní závěrky za rok 2018
  7. Rozpočtové opatření II a III
  8. Aktualizace vyhlášky o poplatcích
  9. Různé, diskuze

Kamil Kříž, starosta obce