Nové obecně závazné vyhlášky 1/2019 a 2/2019

Datum vyvěšení: 

24. 6. 2019

Do Vyhlášek byly umístěny dvě nové vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 o odpadech.

(datum sejmutí: 8. 7. 2019)