Pozvánka - zasedání obecního zastupitelstva 26.9.2019

Datum vyvěšení: 

17. 9. 2019

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Malé Přítočno, které se koná ve čtvrtek dne 26. 9. 2019 od 18:00 hod. v budově Obecního úřadu Malé Přítočno.

Program:

  1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 
  2. Schválení programu 
  3. Kontrola usnesení
  4. Rozpočtové opatření IV, V, VI a VII
  5. Projednání smlouvy na věcné břemeno pro příjezdovou cestu k ČOV Pletený Újezd
  6. Různé, diskuze

Kamil Kříž, starosta obce