Pozvánka - zasedání obecního zastupitelstva 12.12.2019

Datum vyvěšení: 

27. 11. 2019

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Malé Přítočno, které se koná ve čtvrtek dne 12. 12. 2019 od 18:00 hod. v budově Obecního úřadu Malé Přítočno.

Program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření VIII a IX
 5. Pověření pana starosty pro schválení X. rozpočtového opatření
 6. Návrh rozpočtu na rok 2020
 7. Zpráva finančního a kontrolního výboru
 8. Ustanovení inventurní komise
 9. Výběr auditora pro přezkum činnosti obce v roce 2019
 10. Čipování psů od roku 2020
 11. Informace o kanalizaci
 12. Různé, diskuze

Kamil Kříž, starosta obce