Pozvánka - zasedání obecního zastupitelstva 24.6.2020

Datum vyvěšení: 

9. 6. 2020

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Malé Přítočno, které se koná ve středu dne 24. 06. 2020 od 18:00 hod. v budově obecního úřadu Malé Přítočno. VSTUP POUZE S ROUŠKOU!

Program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení
 4. Schválení zprávy nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2019 pro obec Malé Přítočno
 5. Schválení návrhu závěrečného účtu za rok 2019
 6. Schválení účetní závěrky pro rok 2019
 7. Rozpočtové opatření I., II. a III.
 8. Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 2/2019
 9. Vyhláška o místním poplatku ze psů
 10. Hřbitovní řád
 11. Různé, diskuze

Kamil Kříž, starosta obce