Pozvánka - zasedání obecního zastupitelstva 16.9.2020

Datum vyvěšení: 

9. 9. 2020

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Malé Přítočno, které se koná ve středu dne 16. 09. 2020 od 18:00 hod. v budově Obecního úřadu Malé Přítočno. VSTUP POUZE S ROUŠKOU!

Program:

  1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení
  4. Návrh změny č.1 Územního plánu Malé Přítočno (schválení usnesení)
  5. Rozpočtové opatření č. IV, č. V a č. VI
  6. Různé, diskuze

Kamil Kříž, starosta obce