Pozvánka - zasedání obecního zastupitelstva 10.12.2020

Datum vyvěšení: 

3. 12. 2020

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Malé Přítočno, které se koná ve čtvrtek dne 10. 12. 2020 od 18:00 hod. v budově Obecního úřadu Malé Přítočno. VSTUP POUZE S ROUŠKOU!

Program:

  1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení
  4. Rozpočtové opatření VII. a VIII.
  5. Zpráva finančního a kontrolního výboru
  6. Přeschválení změny č.1 Územního plánu Malé Přítočno
  7. Výběr auditora pro přezkum činnosti obce v roce 2020
  8. Různé, diskuze

Kamil Kříž, starosta obce