Pozvánka - zasedání obecního zastupitelstva 28.12.2020

Datum vyvěšení: 

21. 12. 2020

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Malé Přítočno, které se koná v pondělí dne 28. 12. 2020 od 18:00 hod. v budově Obecního úřadu Malé Přítočno. VSTUP POUZE S ROUŠKOU!

Program:

  1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení
  4. Rozpočtové opatření IX.
  5. Návrh rozpočtu pro rok 2021
  6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021 - 2023
  7. Ustanovení inventurní komise
  8. Různé, diskuze

Kamil Kříž, starosta obce