Zasedání konané 10.5.2012

Přítomni: 

J. Janoušek, M. Wolfová, J. Houšková, J.  Procházka, L. Košák, J. Nový

Omluveni: 

P. Résövá

Ověřovatelé zápisu: 

J. Houšková, J. Nový

Čas zahájení zasedání: 

18:00

Čas ukončení zasedání: 

18:50

Usnesení: 

Kompletní text zápisu a usnesení je k dispozici v příloze.

PřílohaVelikost
Zápis a usnesení ze zasedání (formát .doc)87 KB
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 (formát .pdf)2.47 MB
Závěrečný účet obce za rok 2011 (formát .xls)41 KB
Zadání územního plánu Malé Přítočno133 KB
Vyhodnocení došlých stanovisek a připomínek k návrhu zadání ÚP133.5 KB