Vítejte na oficiálních stránkách obce Malé Přítočno!

Oznámení občanům obce Malé Přítočno

Opatření proti možnosti šíření koronavirové nákazy v podmínkách obce Malé Přítočno

Žádáme občany, aby osobně navštěvovali obecní úřad pouze v nejnutnějších případech. Obzvlášť máte-li respirační onemocnění. Vše, prosíme, vyřizujte pokud možno telefonicky nebo e-mailem.

Od 12. 3. 2020 se ruší, až do odvolání, všechny plánované společenské akce.

Další související dokumenty naleznete na úřední desce.

Užitečné odkazy:

stránky Vlády ČR: www.vlada.cz
stránky MZ ČR s aktuálními informacemi: koronavirus.mzcr.cz

Pro obce i odpadové firmy je důležité především, že domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu, případně na místo, které určí obec. V tomto smyslu by měli být občané obce informováni.

Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční, se nic, ani v třídění odpadů, nemění.

Stanovisko SZÚ:
http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-1

Doporučení MŽP:
https://www.mzp.cz/cz/news_20201903-Doporuceni-pro-nakladani-pouzitymi-osobnimi-ochrannymi-pomuckami

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie:
dokument Ministerstva životního prostředí

Jak se starat o látkovou roušku:
návod

Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu
dokument (formát .docx)

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví platná od 31. 3. 2020

Mimořádné opatření: nošení ochranných prostředků dýchacích cest (formát .pdf)
Mimořádné opatření: prodloužení nařízení omezeného provozu OVM a SO (formát .pdf)
Mimořádné opatření: prodloužení zákazu maloobchodního prodeje (formát .pdf)

Obecní úřad Malé Přítočno

Aktualizace stránek